Silaturahmi Keluarga Besar Poredjo Abdul Ghani 2017

Assalamu ‘alaikum wr wb
Dalam rangka meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi di antara putra wayah Eyang Poredjo Abdul Ghani maka akan diselenggaran acara Silaturahmi Keluarga BANI POREDJO ABDUL GHANI.

Acara akan diselenggarakan di rumah makan Mbak Ning Ndrojo, Ngranten, Puntukrejo, Ngargoyoso, Karanganyar pada Hari Kamis Kliwon tanggal 29 Juni 2017

Bagi Anda Anggota Keluarga Bani Poredjo Abdul Ghani ditunggu kehadirannya.

Wassalamu ‘alaikum Wr Wb

Berikut denah lokasi:

Gambar lokasi: